เรื่องย่อละครช่อง 5

15 พฤษภาคม 2013 · หมวดหมู่ : เรื่องย่อละครช่อง 5
พุทธศักราช 2448 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ยกเลิกการมีทาสไปแล้ว ผู้ชายโดยเฉพาะเจ้าขุนมูลนายนิยมมีภรรยาหลายคน ขณะที่ฝ่ายช...
28 มิถุนายน 2013 · หมวดหมู่ : เรื่องย่อละครช่อง 5
ชื่อเรื่อง : บ่วงรัก ช่องที่ออกอากาศ : ช่อง 5 ออกอากาศทุกวัน : จันทร์-พฤหัสบดี 20.25 น. เนื้อเรื่องย่อ บ่วงรัก...
28 มิถุนายน 2013 · หมวดหมู่ : เรื่องย่อละครช่อง 5
ชื่อเรื่อง : เจ้าแม่จำเป็น ช่องที่ออกอากาศ : ช่อง 5 ออกอากาศทุกวัน : จันทร์-พฤหัสบดี 20.25 น. เนื้อเรื่องย่อ เจ้าแม่จำเป็น...
17 มิถุนายน 2013 · หมวดหมู่ : เรื่องย่อละครช่อง 5
ชื่อเรื่อง : บ่วงวันวาร ช่องที่ออกอากาศ : ช่อง 5 ออกอากาศทุกวัน : พุธ-พฤหัสบดี 20.10 เนื้อเรื่องย่อ บ่วงวันวาน ละครบ่วงวันวาร บทประพันธ์ : ฐา – นวดี สถิตยุทธการ...
20 มิถุนายน 2013 · หมวดหมู่ : เรื่องย่อละครช่อง 5
ชื่อเรื่อง : แผนรักแผนร้าย ช่องที่ออกอากาศ : ช่อง 5 ออกอากาศทุกวัน : พุธ-พฤหัสบดี 20.10 น. เนื้อเรื่องย่อ แผนรักแผนร้าย...
15 พฤษภาคม 2013 · หมวดหมู่ : เรื่องย่อละครช่อง 5
ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อนๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่น เขาได้พบกับ กานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อก...